Business Analist

Detachering / Interim
Amsterdam

Wil je werkzaam zijn in een toonaangevende gemeente in de randstad? Ben je ervaren met scrum en projectmatig werken op tactisch niveau? Heb jij kennis op het gebied van informatie- en dataprocessen, bedrijfs- en informatiearchitectuur en datamodellering/objectmodellering?

Bedrijfsomschrijving

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de Gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders de stad. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

 

De opdrachtgever(s):

De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de processen (zoals dienstverlening en gebiedsgericht werken). Binnen de afdeling bevindt zich het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, informatie analyse en privacy en informatiebeveiliging. Wij voeren onze werkzaamheden uit op het niveau van afdeling, directie, cluster, stedelijk, G4 samenwerking en landelijk. Als Business Analist val je formeel binnen het PIM team, maar je werkzaamheden voor je uit voor het project Zicht en Grip op Sociaal.

Het project heeft als doel om op basis van integrale data-analyses antwoord te geven op domein overstijgende beleidsvraagstukken. Deze data-analyses worden gebruikt ter ondersteuning van het optimaliseren van beleid en processen binnen het Sociale domein binnen de gemeente.
 

Als Business Analist ben je onderdeel van het multidisciplinaire scrum-team dat data-analyses uitvoert en hiermee antwoord geeft op domein overstijgende beleidsvraagstukken. Dit team bestaat uit: BI-specialisten, Datascientists, Business Analisten, de Scrum Master en de Product Owner. Dit scrum team is een van de teams binnen het project.

Functieomschrijving

Als Business Analist ben je de schakel tussen de BI-specialisten/datascientists en opdrachtgever, vaak een Beleidsadviseur. Je vervult een belangrijke rol in het analyseren en vastleggen van de datakwaliteit en in het komen tot een valide en integraal informatiemodel. Je bent in staat om business- en informatieanalyse uit te voeren en af te stemmen met verschillende Beleidsadviseurs, Backofficemedewerkers, Functioneel Beheerders, BI-specialisten en Datascientists. Je bent in staat om beleid en de implementatie ervan in processen en informatiesystemen. Zowel de overeenkomsten als eventueel de verschillen tussen afzonderlijke processen weet je weer te geven.

Daarbij ga je het gesprek aan met de inhoudsdeskundigen en weet je de vertaling vanuit de onderzoeksvraag naar de praktijk  en de beschikbare/benodigde data te maken. Ook signaleer je risico’s, knelpunten en afwijkingen en stel je beheersmaatregelen op om de betrouwbaarheid van de data-analyses en inzichten te borgen.

De kern van de werkzaamheden:
• Het uitvoeren van informatieanalyse voor de procesketens van individuele voorzieningen en begeleidingstrajecten in het sociale domein, binnen de directies Werk, Participatie, Inkomen en Onderwijs, Jeugd en Zorg;
• Het mede opstellen en uitwerken van onderzoeksvragen: Wat is het beoogde doel en gebruik van de resultaten van de analyses? Wat zijn de definities? Welke gegevens zijn relevant?;
• Het opstellen van functionele specificaties van de onderzoeksvragen en ophalen/toetsen van functionele specificaties bij de inhoudsdeskundigen binnen de directies Werk, Participatie, Inkomen en Onderwijs, Jeugd en Zorg;
• Het opstellen en het beheren van het data-extractie procesmodel;
• Het bewaken van de aansluiting van de data-extracties met de functionele specificaties.

Binnen het projectteam zal je bovenstaande werkzaamheden uitvoeren zowel binnen Werk, Participatie en Inkomen (WPI) als Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ). Naar verwachting besteed je 2/3 van je tijd aan WPI en 1/3 van je tijd aan OJZ.

 

 

Jouw profiel + Functie eisen

• Je hebt de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij deze gemeente;
• Je bent per direct beschikbaar voor 36 uur in de week;
• Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Verkregen door een afgeronde hbo opleiding of minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Je hebt ervaring met projectmatig werken op tactisch niveau;
• Je hebt kennis op het gebied van informatie- en dataprocessen en kennis op het gebied van bedrijfs- en informatiearchitectuur en datamodellering/objectmodellering;
• Je hebt kennis over het werk van een gemeentelijke organisatie;
• Je hebt kennis van ervaring in het Werk, Participatie en Inkomen (WPI) domein;
 •Je hebt kennis en ervaring in het Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) domein;
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 8 jaar als Business Analist of een soortgelijke functie/rol, zoals Informatie Analist, Procesmanager en Beleidsadviseur;
•Je hebt ervaring met scrum werkwijze;
•Je hebt ervaring als adviseur op het snijvlak van beleid en informatievoorziening.

Competenties:
• Zelfstandig kunnen werken;
• Goed kunnen samenwerken;
• Analytisch vermogen;
• Initiatief;
• Relatiebeheer;
• Overtuigingskracht.

 

 

Het aanbod

Solliciteren?

Solliciteer direct op de functie Business Analist.

Solliciteren

Solliciteren?

Solliciteer direct op de functie Business Analist.

Solliciteren